> Comunus > Segariu

Segariu

Sa Comuna de Segariu est una bidda chi bivet massimamente de massaria e est segadu in mesu dae su Rio Padru. S’allònghiat a bentu estu in sa Provìntzia de sa Sardigna de Giosso e est postu in unu badu abertu fàcia a su Flùmini Mannu. Si ddoi podet lòmpere pighende sa SS547 de Guasila chi ddoi passat in mesu. Su territòriu comunale tenet unu profilu non regulare; difatis podet arribare finas a 347 mètros de cuota. Ddoi arant prus che totu laore e foràgiu e ddoi faint ortos, fruta àghina e olias. In prus ddoi pesant bestiàmine comente a porcos, brabeis, cuaddos e pilloneddos. Ddoi sunt ancora impresas chi traballant in s’edilìtzia, faghent istrumentos musicales e cosa de papare. Su sètiu chi tenet imoi, sa bidda ddu leat dae una de is medas bortas chi is ispagnolos dda ant torrada a fàghere in su ‘600. Sa Comuna faghet parte de s’Assòtziu Natzionale de is Tzitades de sa Terra Crua, nàschida pro s’amparu de is costumàntzias e de su patrimòniu edilìtziu, de sa natura, de s’arte e de s’istòria.